Αρχική

 

Η EHSQ Development ιδρύθηκε το 2019, από την Ήλια Μπαρδάνη MEng, και τον Κωνσταντίνο Μαστρογιάννη BSc MSc, για να προσφέρει υπηρεσίες στους τομείς Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας και Ποιότητας, με στόχο την ανάπτυξη των πελατών της.

Η Ήλια Μπαρδάνη κατέχει πτυχίο Μεταλλειολόγου Μεταλλουργού Μηχανικού MEng από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διαθέτει 24 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε πολυεθνικούς ομίλους, στους τομείς Εταιρικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων, και είναι πιστοποιημένη Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης.

Ο Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης κατέχει πτυχίο Computer Science BSc από το Πανεπιστήμιο Bradford και πτυχίο Machine Perception & Neurocomputing MSc από το Πανεπιστήμιο Keele. Διαθέτει 25 έτη εμπειρίας σε εταιρείες Πληροφορικής, στους τομείς Διαχείρισης Έργων και Συστημάτων Διαχείρισης, και είναι πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης.

Η EHSQ Development δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες που αναπτύσσουν τους πελάτες της, κρατώντας τους μπροστά από τις εξελίξεις στον τομέα του Περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους, και τους επιτρέπουν νa παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής Ποιότητας.

EHSQ Development P.C.
Ή. Μπαρδάνη Κ. Μαστρογιάννης
Μεταλλειολόγος Μηχανικός MEng Computer Science BSc
Machine Perception & Neurocomputing MSc

Επισκέψεις: 6989