Αρχική

 

Η επιχείρησή μας εστιάζει στους τομείς Περιβάλλοντος, Υγιείας & Ασφάλειας και Ποιότητας όπου παρέχει κυρίως τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • διαχείριση έργων,
  • τεχνικές συμβουλές,
  • ελέγχους,
  • εκπαιδεύσεις, και
  • σχεδίαση, επιθεώρηση και υποστήριξη πιστοποίησης συστημάτων ISO

Ατομικά, ο καθένας μας διαθέτει πλέον των 20 ετών προϋπηρεσία και αντίστοιχη εμπειρία στους ανωτέρω τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Tον Οκτώβριο του 2019, αποφασίσαμε να συνδυάσουμε και να επεκτείνουμε τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες μέσω της ίδρυσης της EHSQ Development Ι.Κ.Ε..

EHSQ Development P.C.
Ή. Μπαρδάνη Κ. Μαστρογιάννης
Μεταλλειολόγος Μηχανικός MEng Σύμβουλος Πληροφορικής BSc MSc

Επισκέψεις: 2700