Στοιχεία Εταιρείας

 

Επωνυμία Εταιρείας: EHSQ DEVELOPMENT Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: EHSQ DEVELOPMENT
Δραστηριότητα Εταιρείας: Παροχή Τεχνικών Συμβουλών, Έλεγχοι & Εκπαίδευση
Διεύθυνση Έδρας: Κέκροπος 8, Κηφισιά Τ.Κ. 14564
Α.Φ.Μ.: 801239740
Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 152459403000
E-mail: info@ehsq-development.com
Τηλέφωνο: 213 032 4010
Κινητό: 695 195 5917

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Scroll to Top