Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών ΔΕΥΑΚΑ

Η EHSQ Development σε συνεργασία με τον Δρ. Δημήτρη Νικολάου (Εκπαιδευτή του Emergency Care αnd Safety Institute και του European Council of Cardiopulmonary Resuscitation) πραγματοποίησε εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών για την Δημόσια Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κύμης Αλιβερίου (ΔΕΥΑΚΑ) στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Αλιβερίου.

Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον Covid-19 πριν και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδήλωσης.

Το πλήθος των θετικών ανταποκρίσεων που λάβαμε κατά τις δύο ημέρες της εκδήλωσης μας έκαναν πραγματικά υπερήφανους.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κ.κ. Βασίλη Στρουμπούλη  (Γεν. Δ/ντή ΔΕΥΑΚΑ), Νίκο Μπαράκο (Αντιδήμαρχο Κύμης Αλιβερίου) και Αθανάσιο Μπουραντά (Δήμαρχο Κύμης Αλιβερίου) για την υποστήριξη της εκδήλωσης.

Scroll to Top