Πιστοποίηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Landmacon

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι το νέο, τετραπλό Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Οδικής Ασφάλειας που σχεδίασε και υποστήριξε η εταιρεία μας, EHSQ Development, για την LANDMACON AE, πιστοποιήθηκε ως προς τις απαιτήσεις των αντίστοιχων διεθνών προτύπων ISO. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην ομάδα της LANDMACON που συνεργάστηκε μαζί μας για την πιστοποίηση.

H LANDMACON Α.Ε. ) παρέχει υπηρεσίες, μελέτης, κατασκευής, τεχνικού συμβούλου, συντήρησης πρασίνου καθώς και περιβαλλοντικών έργων. Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα όπως επίσης, πρόσφατα, και στο εξωτερικό.

Scroll to Top