Ποιοτικό Τεστ Προσαρμογής Μάσκας (Fit Test) στην Imerys Ceramics Egypt

Πρόσφατα, η EHSQ Development πραγματοποίησε ένα Ποιοτικό Τεστ Προσαρμογής Μάσκας (Fit-Test) σε όλους τους υπαλλήλους της Imerys Ceramics Egypt (ICE) στην πόλη Ramadan της Αιγύπτου. Η καλή εφαρμογή σημαίνει ότι ο αναπνευστήρας θα καλύπτει εφαρμοστά το δέρμα σας. Ένας αναπνευστήρας μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο όταν ο αέρας περνά μέσα από το φίλτρο. Ο αέρας ακολουθεί πάντα το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης, οπότε αν δεν υπάρχει η σφράγιση, ο αέρας θα κυκλοφορήσει γύρω και όχι μέσω του αναπνευστήρα – και επομένως θα μειώσει την προστασία.

Ένα Ποιοτικό Τεστ Προσαρμογής Μάσκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη δοκιμή προσαρμογής ορισμένων αναπνευστικών συσκευών αρνητικής πίεσης που καθαρίζουν τον αέρα και αναπνευστικών συσκευών θετικής πίεσης που παρέχουν ατμόσφαιρα. Βασίζεται στην ικανότητα του χρήστη να ανιχνεύει μια συγκεκριμένη γεύση, μυρωδιά ή ερεθιστικό. Το αποτέλεσμα του τεστ μπορεί να είναι μόνο επιτυχία ή αποτυχία και βασίζεται στις αισθήσεις του χρήστη χρησιμοποιώντας έναν από τους αποδεκτούς από το OSHA παράγοντες δοκιμής: έναν παράγοντα γλυκιάς γεύσης) ή έναν παράγοντα πικρής γεύσης.

Η μέθοδος QLFT χρησιμοποιεί επτά ασκήσεις που εκτελούνται για 1 λεπτό η καθεμία:

  1. Φυσιολογική αναπνοή.
  2. Βαθιά ανάσα.
  3. Κίνηση κεφαλιού πλάι-πλάι.
  4. Κίνηση κεφαλιού πάνω-κάτω.
  5. Σκύβοντας.
  6. Ομιλία.
  7. Και πάλι φυσιολογική αναπνοή.

Εάν ο υπάλληλος δεν εντοπίσει τη μυρωδιά/γεύση, αυτό σημαίνει ότι η μάσκα εφαρμόζει σωστά. Διαφορετικά πρέπει να επαναλάβουμε το τεστ με άλλου τύπου μάσκα.

Scroll to Top