Εργασία σε ύψος

Η EHSQ Development, σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ, διοργάνωσε τριήμερη εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της ΙΜΕΡΥΣ Ελλάδος στη Μήλο με θέμα «Εργασία σε ύψος». Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων και των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που συνδέονται με την εργασία σε ύψη. Το πρακτικό μέρος περιελάμβανε τις επιδείξεις της χρήσης ζώνης συγκράτησης πτώσης κατά την εργασία σε σκαλωσιές, στέγες και σκάλες. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τηρήθηκαν όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που απαιτούνται από τα πρωτόκολλα Covid 19.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκπαιδεύσεις που παρέχονται από την EHSQ Development εδώ.

Scroll to Top