Εταιρικό Προφίλ 2022

Η EHSQ Development ιδρύθηκε το 2019 από την Ήλια Μπαρδάνη MEng και τον Κωνσταντίνο Μαστρογιάννη BSc MSc. Το EHSQ στον τίτλο μας σημαίνει Περιβάλλον (Environment), Υγεία & Ασφάλεια (Health & Safety) στον χώρο εργασίας, και Ποιότητα (Quality). Για εμάς, EHSQ Development σημαίνει την προστασία του περιβάλλοντος, την καθιέρωση μίας κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας, και την σχεδίαση, καθιέρωση, και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης πιστοποιημένων κατά τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα ISO. Τέλος, αλλά ίσως πιο σημαντικα, το Development για εμάς σημαίνει την ανάπτυξη των πελατών μας μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε στους ακόλουθους τομείς.


Οι υπηρεσίες μας

 • Υπηρεσίες Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Υπολογισμοί Αποτυπώματος Άνθρακα
 • Μελέτες Πεδίου
 • Περιβαλλοντικές Εκπαιδεύσεις
 • Έλεγχοι Συμμόρφωσης με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 • Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις
 • Μελέτες & Εκπαιδεύσεις για την Υ&Α στην Εργασία
 • Διοργάνωση Ημερίδων Υ&Α
 • Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συνθηκών & Ασκήσεις
 • Έλεγχοι Συμμόρφωσης με την Νομοθεσία Υ&Α
 • Επιθεωρήσεις Υ&Α
 • Σχεδίαση, Εφαρμογή, Εκπαίδευση, Επιθεωρήσεις και Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης:
  • Ποιότητας (ISO 9001)
  • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 & ISO 14064)
  • Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301)
  • Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
  • Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001)
  • Υγείας & Ασφάλειας (ISO 45001)
  • Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001)

Τα νέα μας


Οι πελάτες μας

Scroll to Top