Η ομάδα μας

Ήλια Μπαρδάνη

Ήλια Μπαρδάνη

Διευθύνoυσα Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης

Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης

Διευθυντής - Υπηρεσίες Πληροφορικής & ISO


Associates

Γιώργος Νταγκουνάκης

Υπεύθυνος Έργων [Περιβάλλον & Ενέργεια]

Παρασκευή Φιλάνδρα

Παρασκευή Φιλάνδρα

Υπεύθυνη Έργων [Υγεία & Ασφάλεια]

Σωτηρία Φιλάνδρα

Σωτηρία Φιλάνδρα

Υπεύθυνη Έργων [Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια]

Δημήτρης Νικολάου

Δημήτρης Νικολάου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ευάγγελος Φραγκόπουλος

Ευάγγελος Φραγκόπουλος

Τεχνικός Σύμβουλος

 

Scroll to Top