Υγεία & Ασφάλεια

Στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, η EHSQ Development παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Μελέτες & Εκπαιδεύσεις Υ&Α στην Εργασία:

 • Βελτίωσης της κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας,
 • Ανασφαλών Συνθηκών & Συμπεριφορών, BBS (Behavior Based Safety),
 • Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου,
 • Ασφάλιση Μηχανημάτων & Διαδικασίες LOTO (Lock Out Tag Out),
 • Κυκλοφοριακής Διαχείρισης Εγκαταστάσεων,
 • Πυρασφάλειας / Πυροπροστασίας,
 • Ορθής επιλογής και χρήσης Μ.Α.Π. (fit-testing),
 • Εφαρμογής Συστήματος 5S,
 • Εργονομίας,
 • Ευεξίας & Διαχείρισης Άγχους
 • Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας στο Σπίτι / στο Σχολείο / στην Καθημερινότητα.

Εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών: Εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με Εκπαιδευτή του Παγκόσμιου Εκπαιδευτικού Οργανισμού Emergency Care and Safety Institute και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, European Research Council (ERC).

Διοργάνωση ημερίδων Υγείας & Ασφάλειας.

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συνθηκών & Ασκήσεις Ετοιμότητας: Κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών π.χ. φωτιάς, σεισμού, κακόβουλων ενεργειών, εγκλωβισμού εργαζομένων, κλπ. Διεξαγωγή ασκήσεων:

 • εκκένωσης κτηρίων,
 • πυρασφάλειας,
 • απεγκλωβισμού από οχήματα & μηχανήματα έργου,
 • εργασίας σε ύψος,
 • περιορισμένων χώρων.

Νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας: Έλεγχος της συμμόρφωσης με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη των μη συμμορφώσεων.

Διαγνωστικοί Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις: Διαγνωστικοί Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις Συμμόρφωσης τόσο με τη Νομοθεσία όσο και με τα Εσωτερικά Πρωτόκολλα Υ&Α της εκάστοτε εταιρείας/οργανισμού.

Συστήματα Διαχείρισης Υ&Α ISO 45001:2018

Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2018

Scroll to Top