Συστήματα Διαχείρισης ISO

Στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης ISO, η EHSQ Development παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής τους, δηλαδή τη σχεδίαση, εφαρμογή, υποστήριξη λειτουργίας, εκπαίδευση, εσωτερικής επιθεώρησης και προετοιμασίας πιστοποίησης των ακόλουθων συστημάτων διαχείρισης:

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015: Επιτρέπουν στους οργανισμούς να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευσή τους για παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που ικανοποιούν στο μέγιστο εφικτό τις απαιτήσεις για αυτά.
Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001:2015: Επιτρέπουν στους οργανισμούς να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευσή τους για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14064:2015: Επιτρέπουν στους οργανισμούς να ποσοτικοποιήσουν το αποτυπώμα άνθρακa και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012: Επιτρέπουν στους οργανισμούς να μειώσουν και τελικά να εξαλείψουν τα ατυχήματα, τους σοβαρούς τραυματισμούς και τους θανάτους που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα.

Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας ISO 45001:2018: Παρέχουν ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.
Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018: Επιτρέπουν στους οργανισμούς να καθιερώνουν τα συστήματα και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής τους επίδοσης.
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2015: Επιτρέπουν στους οργανισμούς να είναι συστηματικά προετοιμασμένοι για περιπτώσεις μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας τους.
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013: Επιτρέπουν στους οργανισμούς να προστατεύουν την ασφάλεια των πληροφοριών τους, δηλαδή να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά τους.

Scroll to Top