Συστήματα Διαχείρισης ISO

Συστήματα Διαχείρισης ISO

Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια

Στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης, η EHSQ Development παρέχει υπηρεσίες σχεδίασης, εφαρμογής, εκπαίδευσης και εσωτερικής επιθεώρησης για την πιστοποίηση κατά το αντίστοιχο διεθνές πρότυπο ISO των ακόλουθων:

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 – Το ISO 9001:2015 βοηθά τους οργανισμούς να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευσή τους για παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που ικανοποιούν στο μέγιστο εφικτό τις απαιτήσεις για αυτά.
  • Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 – Το ISO 14001:2015 βοηθά τους οργανισμούς να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευσή τους για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
  • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018 – Το ISO 50001:2018 συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.
  • Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας ISO 45001:2018 – Το πρότυπο ISO 45001:2018 παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.

Επισκέψεις: 136