Γιώργος Νταγκουνάκης

Υπεύθυνος Έργων [Περιβάλλον & Ενέργεια]

Ο Γιώργος Νταγκουνάκης κατέχει πτυχίο Περιβαλλοντολόγου BSc (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), μεταπτυχιακό Γεωγραφίας & Περιβάλλοντος MSc (ΕΚΠΑ) και είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Ατμοσφαιρικών Επιστημών & Μετεωρολογίας (ΕΚΠΑ).

Ο ρόλος του στην EHSQ Development αφορά κυρίως:

  • τη σχεδίαση, εφαρμογή, επιθεώρηση και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας,
  • τη Μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, την κατασκευή σχεδίων για τη μείωση τους και τη συγγραφή της Τελικής Έκθεσης Αποτυπώματος Άνθρακα,
  • την εκπόνηση Μελετών Πεδίου για τυχόν περιβαλλοντικούς ή κλιματικούς κινδύνους.
  • Χαρτογράφηση της περιοχής και στατιστικής ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων, και
  • την παροχή εκπαιδεύσεων εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα όπως η Κλιματική Αλλαγή, η Ενέργεια, κ.λπ.

Είναι πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001) και Μετρήσεων Ανθρακικού Αποτυπώματος και Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (ISO 14064).

Scroll to Top