Ευάγγελος Φραγκόπουλος

Τεχνικός Σύμβουλος

Ο Ευάγγελος Φραγκόπουλος κατέχει δίπλωμα Μεταλλειολόγου Μεταλλουργού Μηχανικού MEng (ΕΜΠ) και μεταπτυχιακό Σχεδιασμού & Κατασκευής Υπόγειων Έργων MEng (ΕΜΠ). Είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και του Σ.Ε.Π.Ε. (Τεχνικός Ασφαλείας).

Διαθέτει εκτενή εμπειρία ως Μηχανικός Εργοταξίου & Τεχνικός Ασφαλείας σε υπόγεια και τεχνικά έργα.

Ο ρόλος του στην EHSQ Development αφορά κυρίως:

  • την οργάνωση και καθοδήγηση επιχειρήσεων για την σωστή εφαρμογή της Μεθόδου LOTΟ (Lockout-Tagout) σε μηχανήματα χώρων παραγωγής, καθώς και τη σύνταξη Διαδικασιών LOTΟ
  • την εκπόνηση Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου.
  • τη διεξαγωγή Επιθεωρήσεων και Εκπαιδεύσεων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας
Scroll to Top