Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης

Διευθυντής - Υπηρεσίες Πληροφορικής & ISO

Ο Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης κατέχει πτυχίο Computer Science BSc (University of Bradford) και μεταπτυχιακό Machine Perception & Neurocomputing MSc (Keele University).

Εργάζεται από το 1996 σε μεγάλες εταιρείες στον τομέα της πληροφορικής, και έχει εκτενή εμπειρία:

  • στη διαχείριση έργων πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
  • στην ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής, και
  • στη σχεδίαση, εφαρμογή, επιθεώρηση και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης ISO.

Είναι Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301), και Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001).

Είναι συνιδρυτής και εταίρος της EHSQ Development Ι.Κ.Ε..

 

Scroll to Top