Σωτηρία Φιλάνδρα

Υπεύθυνη Έργων [Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια]

Η Σωτηρία Φιλάνδρα κατέχει πτυχίο Περιβαλλοντολόγου BSc (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και μεταπτυχιακό Γεωγραφίας & Περιβάλλοντος MSc (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Ο ρόλος της στην EHSQ Development αφορά κυρίως:

  • την οργάνωση και καθοδήγηση επιχειρήσεων για την σωστή εφαρμογή της Μεθόδου LOTΟ (Lockout-Tagout) σε μηχανήματα χώρων παραγωγής, καθώς και τη σύνταξη Διαδικασιών LOTΟ,
  • την εκπόνηση Μελετών Κυκλοφοριακής Διαχείρισης και τη σχεδίαση των σχετικών χαρτών,
  • την παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης εταιρειών με την κείμενη Νομοθεσία σε θέματα Περιβάλλοντος, και
  • την εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα όπως η Ανακύκλωση, η Διαχείριση Αποβλήτων, η Κλιματική Αλλαγή, η Βιοποικιλότητα, κ.λπ.

Είναι πιστοποιημένη Επιθεωρήτρια Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001).

Scroll to Top